Voorbeeld Privacybeleid

Wat moet er vermeld worden in het privacybeleid?


U heeft waarschijnlijk al op internet gezocht naar een privacy policy om over te nemen op je eigen website. Elke situatie is echter anders, neem daarom zeker even de tijd om deze aan te passen aan uw specifieke situatie.

Als zelfstandige of KMO lever je goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig.

Indien u persoonsgegevens verzameld heeft die persoon recht op onderstaande informatie, die u dient te vermelden in uw privacyvoorwaarden:

1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

en, in indien van toepassing de functionaris voor gegevensbescherming.

2. De verwerkingsdoeleinden

waarvoor de gegevens bestemd zijn, en de rechtsgrond voor de verwerking.

3. De gerechtvaardigde belangen

Indien de verwerking is gebaseerd op art.6 (1)(f), de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijk of een derde.

4. De ontvangers van de persoonsgegevens

Indien van toepassing, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens.

5. Gegevensoverdracht

Indien van toepassing, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de gegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.

6. of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat

7. Waarborgen

Welke de passende of geschikte waarborgen zijn.

8. Recht op inzage en aanpassing

hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.