Data Protection Officer

Een Data Protection Officer (DPO) is iemand die is aangewezen om toezicht te houden op de verwerking van persoonlijke gegevens binnen een organisatie. Hieronder vindt u meer informatie over wie een DPO moet hebben, wat zijn taken zijn en hoe hij zijn functie uitoefent.

Wie heeft een Data Protection Officer nodig?


In Europa is het verplicht om een DPO aan te stellen als uw organisatie:

 • Een overheidsinstantie of -orgaan is
 • Reguliere en systematische monitoring van betrokkenen uitvoert op grote schaal, zoals monitoring van het onlinegedrag van klanten of werknemers
 • Grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verwerkt, zoals medische gegevens, financiële gegevens, of gegevens van kinderen


 • Hoewel het niet verplicht is voor elke organisatie om een DPO aan te stellen, is het sterk aanbevolen, aangezien het helpt om te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetten.

  Wat zijn de taken van een Data Protection Officer?


  De taken van een DPO kunnen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie, maar over het algemeen zijn dit de belangrijkste taken:

 • Bewaken van de naleving van de AVG en andere privacywetten
 • Adviseren van het management over de impact van nieuwe wetgeving en beleid op de organisatie
 • Samenwerken met het management om privacybeleid te ontwikkelen en implementeren
 • Geven van training en bewustmaking aan medewerkers over privacy en databeveiliging
 • Fungeren als contactpersoon voor toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen
 • Uitvoeren van privacy-impactbeoordelingen (PIA's) om te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de AVG
 • Onderzoeken van klachten van betrokkenen en het nemen van maatregelen om eventuele schendingen van de AVG te corrigeren

 • Hoe voert een Data Protection Officer zijn functie uit?


  Een DPO moet onafhankelijk kunnen werken en mag niet bestraft worden voor het uitvoeren van zijn taken. Het is belangrijk dat de DPO toegang heeft tot alle relevante informatie binnen de organisatie en voldoende tijd en middelen krijgt om zijn taken uit te voeren. Daarnaast moet de DPO over de nodige kennis beschikken om zijn taken uit te voeren, met name op het gebied van privacywetgeving, databeveiliging en risicobeheer. In sommige gevallen kan een organisatie ervoor kiezen om een externe DPO in te huren, bijvoorbeeld als zij niet over de vereiste interne expertise beschikt of als zij behoefte heeft aan extra onafhankelijkheid.

  Wij zoeken adviseurs!

  Bent u advocaat of data protection officer? Wenst u op deze website opgenomen te worden als adviseur? Stuur uw mail dan naar info(at)privacycommissie.be.