Register van de verwerkingsactiviteiten

Er bestaat geen officieel document, u mag dus een ander register gebruiken (andere software, ...) zolang het basidoel van het register behouden blijft: een volledig overzicht bieden van de verrichte persoonsgegevensverwerkingen.

Het model dat wij aanbieden werd ter beschikking gesteld door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Download Model (Excel)

Het registermodel laat toe een historiek van de gegevensverwerkingen op te bouwen door onder de rubriek "status" de velden "einddatum verwerking" en "plaatsvervangende verwerking" in te vullen. Dit kan nuttig zijn om een overzicht te hebben van de belangrijke aspecten van de verwerkingen die een organisatie in het verleden heeft verricht.

Het registermodel bevat 5 tabbladen:

  • Tabblad "Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke": identificatie van de organisatie die het register beheert en desgevallend de identificatie van de functionaris voor de gegevensbescherming;
  • Tabblad "register": het eigenlijke register waar de verschillende soorten gegevensverwerkingen worden ingevuld;

  • register
  • Tabblad "lijsten": lijsten met voorbeeldwaarden als hulp bij het invullen van het Register;
  • Tabblad "handleiding register": Hier wordt uitgelegd hoe u het Register moet invullen.
  • Tabblad "mapping aangifte": Met dit tabblad kunt vergelijken en dus gemakkelijk de informatie overnemen die u desgevallend al invulde in uw voorafgaande aangifte van de verwerking. Kolom A herneemt de categorieĆ«n van het Register en kolom B geeft het equivalent dat u in uw aangifte kunt terugvinden.