GDPR

Wat is GDPR?

GDPR staat voor "General Data Protection Regulation", in het Nederlands "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG). Het is een wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uw privacy en is van kracht sinds 25 mei 2018.

Download AVG Beginselen

Voor wie?

Hou je klantgegevens bij? Hou je gegevens van je leveranciers bij? Heb je personeel en beschikt je dus over personeelsgegevens? Heb je een website?

klantgegevens

Dan verwerkt u persoonsgegevens. De AVG is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens. Uitzonderingen zijn Europese instellingen, Politie, Justitie en nationale veiligheid en huishoudelijk gebruik.

Verwerking van persoonsgegevens

in het kort =
alles wat men doet met informatie die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maakt


Enkele voorbeelden van persoonsgegevens :

 • naam, voornaam en contactgegevens van klanten, personeel of leveranciers;
 • historiek van aankopen, openstaande facturen, betalingsinformatie (voor zover zij betrekking hebben op natuurlijke personen);
 • personeelsevaluaties en ziektebriefjes;
 • informatie over de webpagina’s die een IP-adres bezoekt;
 • locatiegegevens (bv. lokalisatie via een Smart Phone app);
 • lijst van de personeelsnummers die halftijds werken;
 • camerabeelden en nummerplaten.
 • Zijn geen persoonsgegevens:

 • algemeen E-mailadres of telefoonnummer van de KMO – bijv. KMO@email.be;
 • ondernemingsnummer (behalve bij een éénmanszaak).

 • Waarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noodzakelijk?

 • Nood aan harmonisatie van de nationale privacywetgeving binnen Europa.
 • Aanpassen van regels aan de nieuwe digitale realiteit want iedereen is online.
 • Burger meer controle geven over zijn/haar gegevens.
 • online veiligheid