Privacyregels

Hou je klantgegevens bij? Hou je gegevens van je leveranciers bij? Heb je personeel en beschik je dus over personeelsgegevens? Heb je een website?

Register van verwerkingsactiviteiten

Een instrument dat de gebruiker in staat stelt om het overzicht te behouden over alle belangrijke informatie die in het licht van de toepassing van de AVG van belang zijn. 

Privacybeleid

De gebruiker informeren en toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken.

Breng je onderneming in orde!

Belangrijk:   Register  !   Verwerkersovereenkomsten  !   Website  !

Iubenda Privacy & Cookiebeleid generator

logo gba

Gegevensbeschermingsautoriteit

Op 25 mei 2018 werd, ten gevolge van de invoering van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de privacycommissie omgevormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

gdpr

GDPR

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Belgische Justitie

Bijna dagelijks geeft u persoonlijke informatie prijs aan de buitenwereld: wanneer u een klantenkaart vraagt bij de supermarkt, zich inschrijft voor een danscursus of meedoet aan een wedstrijd … Meestal heeft u geen controle over wat er met al die gegevens gebeurt. Daarom bestaat er een wet die bepaalt hoe personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan: de privacywet.

Uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens?

Verwerkersovereenkomst